Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Fastlegeordningen


Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Fastlegeordningen er frivillig.

Regelverk for bytte av fastlege  

Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege om du flytter og om fastlegen slutter eller reduserer listen sin. Du kan kun bytte til en fastlege som har ledig plass på sin liste. Noen grupper har allikevel rett til å komme inn på listen selv om listen er full. Dette gjelder: barn under 16 år med foreldre/foresatte på listen innbyggere som flytter tilbake til kommunen innenfor en tidsperiode på tre år og som ønsker samme fastlege som tidligere.

Du kan velge fastlege i en annen kommune enn der du er bosatt. Her kan du bytte fastlege: http://www.helfo.no